historia

ZENGA P a r k

osiedle mieszkaniowe  15.800m2 P.U.M.  / 15.800m2 the residential settlement, Płocka, Gdańsk.

 

 

(...) "Reprezentacyjne kondominium Zenga Park powstało na zamówienie inwestora na deskach kreślarskich zespołu architektów i inżynierów "ZAROWNY engineerings" w zamierzeniu jako reprezentacyjna wizytówka wieńcząca działalność Spółdzielni Mieszkaniowej "Ujeścisko"... (...)

   OPIS PROJEKTU   

 

 

(...) "Na styl Starego Gdańska i typowej starej hanzeatyckiej zabudowy wewnętrzna uliczka została zaprojektowana przez zespół architektów i inżynierów ZAROWNY engineerings jako wybrukowana drobnociosaną czarną kostką granitową z pochylającymi się nad nią dwoma rzędami kamieniczek..." (...)  o p i s

 

(...) "Założenie kondominium zostało przez architektów zaplanowane pod względem specyfiki komfortowej funkcjonalności w stylu skandynawskim, jako zachowujące najwyższy standard prywatności, przyjemności zamieszkania i bezpieczeństwa zespolonych domów jednorodzinnych..." (...)    o p i s

 

 

(...) "Elegancję, wybrukowanego drobno ciosaną, czarną kostką granitową, podjazdu podkreślać wedle zamierzenia architektów będzie rosnący na jego środku i dzielący wspólny podjazd na dwie części wysokogatunkowy, podświetlony od spodu krzew..." (...)   o p i s

 

 

 

(...) "Charakterystycznym elementem kondominium Zenga Park, w myśl szczegółowo zaplanowanego przez architektów projektu, będzie sugestywna, nowoczesna architektura z nostalgicznie uzupełniającą ją starą pseudogotycką uliczką..." (...)   o p i s

 

 

(...) "... obok kolumn w ścisle zaplanowanych przez architektów miejscach projektuje się posadzić wysokie, stożkowate, iglaste krzewy ozdobne (tuja szmaragd), zielone przez cały rok. Będą wraz z kubistycznymi kolumnami podświetlone w równie ściśle zaplanowany sposób. I tak, planuje sie je podświetlić od spodu światłem obmywającym modernistyczne płaszczyzny kubistycznych kolumn i żywych, zielonych przez cały rok, krzewów..." (...)   o p i s

 

 

 

(...) "Kondominium, wedle zamierzenia jego architektów i inzynierów z zespołu projektowego ZAROWNY engineerings, ma dawać najwyższy komfort użytkowania jego mieszkańcom. W tym celu zostało zaprojektowane jako pełne dodatkowych rozwiązań. I tak, opcjonalnie, architekci zaplanowali aby bramy wjazdowe na teren kondominium otwierały się samoczynnie, po zbliżeniu do nich samochodu wpisanego do systemu operacyjnego. Program komputerowy bedzie opcjonalnie skanował i rozpoznawał wpisaną w zasoby tablicę pojazdu i jako tablicę jednego z mieszkańców będzie uruchamiał automatykę otwierającą bramę wjazdową..." (...)   o p i s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencje inwestorskie / The customer recommendation.

Referencje inwestorskie / The customer recommendation.