historia

Because of the experience of the owner and chief executive of the Zarowny Engineerings leader Mr. Marcin Zarowny he is working on a dissertation on the branch of the temples architecture and the light in them.
"Not only in my own opinion temples are the most difficult type of buildings and also very rare", he says. "The temples havent got an especially functional structure, often have only one common space. One could say they are quite easy to design. However temples have one most important target to generate some rare felling in the human. They should encourage people to think about their higher sense of being. Almost every gothic church has got that. As well modern churches and temples and some other types of public buildings. They have got something special that could be called a soul.

The lightning in Renaissance, Santa Maria del Fiore (1418-1436) cathedral in Florence (IT).
My experience and also own science searching allowed me to find out some elements which make the temple to have its own soul and could generate emotional feeling. One of these elements is light. In my own opinion the light has got the most important and his own star role in every temple type of building.
The light leads human being to two opposite feelings. Long term lightlesness generates depression. And opposite some special way of using the light could generate euphoric condition. So as the religions say God is the lightness" .
      Marcin Zarowny, architect
chief executive & owner


Scientists publications:
 • Lectures for students of Sociological Institute UG in Gdańsk (2002)
  Subject I: "Makrostruktury. Relacje dyscyplinarne pomiędzy socjologią a architekturą i urbanistyką".
  Subject II: "Makrostruktury. Pojęcie jądra jako centralnego elementu wszelkiej konstrukcji wiążącej swe zewnętrze".
 • Publications:
  1. Świątynie - ukoronowanie sztuki architektonicznej. Świątynie jako architektoniczne uosobienie wyrazu kultu Istoty Najwyższej stają się tym samym ukoronowaniem tej dziedziny sztuki. Ta niezwykła rola i znaczenie stanowi o wyjątkowości dzieła. (artykuł opublikowany w Przeglądzie Powszechnym, W-wa 2005)
  2. Światło w architekturze sakralnej. Operowanie światłem w architekturze sakralnej ma zasadnicze znaczenie tak dla właściwego funkcjonowania przestrzeni świątynnej, jak i przede wszystkim dla określenia stopnia uświęcenia obszarów sacrum. (artykuł opublikowany w Przeglądzie Powszechnym, W-wa 2005)
  3. Architektura sakralna, najtrudniejsza ze sztuk architektonicznych, (artykuł opublikowany w "Nowy Kurier" Verein zur Forderung Polnischer Luktur in Deutschland e.v.", Hamburg 2006).
  4. "Inżynieria w pojęciu projektu architektonicznego. Tworzenie projektu architektury sakralnej".
  5. Wykład w ramach seminarium na temat Interdyscyplinarne pojęcie inżynierii. Utwór -wytwór. Organizator: Linguacare International, dr Boleslaw Borzycki, Gdynia (2000).