historia

Zenga H o o Z A R

101-piętrowy samowystarczalny wysokosciowiec wielozadaniowy / 101-floor semi-contained, multipurpose skyscryper for Dubai.