historia

Zenga  H o o Z A R

101-piętrowy, samowystarczalny wysokościowiec wielozadaniowy / 101- floor multipurpose, self-contained skyscryper for Dubai.