historia


Zenga  H o o Z A R

101-piętrowy samowsytarczalny wysokościowiec wielozadaniowy / 101-floor multipurpose self-contained skyscryper for Dubai.