historia

Zenga  H o o Z A R

101-piętrowy, samowystarczalny wysokościowiec wielozadaniowy / 101-floors, multipurpose self-contained skyscryper for Dubai.