historia

Zenga   H o o Z A R

101-piętrowy samowystarczalny wysokościowiec wielozadaniowy / 101-floors self-contained, multipurpose skyscryper for Dubai.