historia

ZENGATM P a r k

15.800m2 osiedle mieszkaniowe / 15.800m2 the residential settlement, Płocka, Gdańsk.

(...) "Osiedle mieszkaniowe "ZENGATM Park" zostało zaprojektowane na styl Starego Gdańska i typowej starej hanzeatyckiej zabudowy jako synteza nostalgicznych starych, pełnych średniowiecznego ducha  uliczek Starego Gdańska w zderzeniu z nowoczesną architekturą modernistyczną...

                                    OPIS PROJEKTU                                     


... To stąd mocno skupione kolejne domy Zenga Park maja sprawiać wrażenie pochylających vis-a-vis ku sobie poprzez wąską, na wzór średniowiecznej wybrukowaną kocimi łbami, uliczkę.


Przy czym owe "pochylające" się kamieniczki tworzą tę atmosferę poprzez daleko wysunięty wykusz z pełnowymiarową, sięgającą posadzki w pokoju szybą, zamiast średniowiecznych okiennic są szerokoprofilowe drewniane żaluzję zewnętrzne,     o p i s

... a owe "kocie łby" uliczki stanowi wygodna drobnociosana, szlachetna kostka granitowa, układana w mozaikę ściśle wedle projektu architektów i inżynierów "ZAROWNY Engineerings" (...) 

(...) "Kondominium "ZENGATM Park" powstało na zamówienie inwestora na deskach kreślarskich zespołu architektów i inżynierów "ZAROWNY engineerings" w zamierzeniu jako reprezentacyjna wizytówka wieńcząca działalność Spółdzielni Mieszkaniowej "Ujeścisko"... (...)   o p i s

 

 

(...) "Charakterystycznym elementem kondominium "ZENGATM Park", w myśl szczegółowo zaplanowanego przez architektów projektu, będzie sugestywna, nowoczesna architektura z nostalgicznie uzupełniającą ją starą pseudogotycką uliczką..." (...)   o p i s

(...) "Założenie kondominium zostało przez architektów zaplanowane pod względem specyfiki komfortowej funkcjonalności w stylu skandynawskim, jako zachowujące najwyższy standard prywatności, przyjemności zamieszkania i bezpieczeństwa zespolonych domów jednorodzinnych..." (...)    o p i s

(...) "Elegancję, wybrukowanego drobno ciosaną, czarną kostką granitową, podjazdu podkreślać wedle zamierzenia architektów będzie rosnący na jego środku i dzielący wspólny podjazd na dwie części wysokogatunkowy, podświetlony od spodu krzew..." (...)   o p i s

 

 

 

(...) "... obok kolumn w ścisle zaplanowanych przez architektów miejscach projektuje się posadzić wysokie, stożkowate, iglaste krzewy ozdobne (tuja szmaragd), zielone przez cały rok.    o p i s

Będą wraz z kubistycznymi kolumnami podświetlone w równie ściśle zaplanowany sposób. I tak, planuje sie je podświetlić od spodu światłem obmywającym modernistyczne płaszczyzny kubistycznych kolumn i żywych, zielonych przez cały rok, krzewów..." (...)     o p i s

 

(...) "Kondominium, wedle zamierzenia jego architektów i inzynierów z zespołu projektowego ZAROWNY engineerings, ma dawać najwyższy komfort użytkowania jego mieszkańcom.    o p i s

 

W tym celu zostało zaprojektowane jako pełne dodatkowych rozwiązań. I tak, opcjonalnie, architekci zaplanowali aby bramy wjazdowe na teren kondominium otwierały się samoczynnie, po zbliżeniu do nich samochodu wpisanego do systemu operacyjnego.

 

 

Program komputerowy bedzie opcjonalnie skanował i rozpoznawał wpisaną w zasoby tablicę pojazdu i jako tablicę jednego z mieszkańców będzie uruchamiał automatykę otwierającą bramę wjazdową..." (...)   o p i s

 

 

 

 

Referencje inwestorskie / The clients recommendations.

Referencje inwestorskie / The clients recommendations.

 

Referencje inwestorskie / The clients recommendations.

Nazwa ZENGATM wraz z logo są znakami chronionymi przez Urząd Patentowy dla oznaczania produktów, usług w tym projektów "ZAROWNY Engineerings" i tylko dla nich mogą być one wykorzystywane.