historia

U podstaw działalności biura leży tworzenie projektów jak i ich realizacja. W zależności od potrzeb klienta i zamówienia biuro realizuje inwestycje w całkowitym zakresie od nadzoru nad budową, inwestorstwo zastępcze po samo zlecenie realizacji procesu budowlanego i o oddania obiektu do użytku (realizacja pod klucz).
Dzięki doświadczeniu i kooperującym z biurem firmom zewnętrznym, realizujemy inwestycje budowlane w pełnym ich zakresie, w tym:
  • wyszukania optymalnego gruntu pod określoną inwestycję
  • określenia opłacalność inwestycji
  • wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy
  • realizacji projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektów wykonawczych
  • realizacji inwestycji budowlanej (kooperacja)
  • sprzedaży inwestycji (kooperacja)
Tak szeroką aktywność umożliwia nam zespół na stałe współpracujących z nami specjalistycznych firm z każdej z branż. Każda z nich z osobna jak i całość inwestycji jest koordynowana i ostatecznie sygnowana przez biuro i jej szefa, architekta Marcina Zarówny.Zenga HooZAR, 101-piętrowy wysokościowiec