historia

ZENGA H o o Z A R

101-piętrowy samowystarczalny, wielofunkcyjny drapacz chmur / 101-floor multifunction self-sufficient skyscraper, for Dubai.


   Dane użytkowe  

Powierzchnia użytkowa: ................................. c.a. 247.000m2

Wysokość netto: ........................................... 417m

Wysokość brutto (z masztem antenowym): ..... 488m  

Ilość kondygnacji: .......................................... 101    O P I S 

 

 

 

 

 Główne założenia charakterystyki wysokościowca  

... Bryła posadowiona pozornie w morzu z siecią płytkich basenów wokół posadowienia i ukrytą pod szklanym dnem recepcją,

... Podwodny szklany hall recepcyjny z restauracją, pubami i butikami o szklanym stropie pod basenami wokół wysokościowca,

... Wysuwana platforma na szczycie budynku jako lądowisko i miejsce specjalnych wydarzeń społecznych,

... Zewnętrzne, odchylone od płaszczyzny, ultraszybkie windy, wypływające spod wody bezpośrednio na szczyt z ogrodem,

... Cztery odrębne poziomy skylobby dzielące bryłę na sekcje, połączone ultra-szybkimi windami wewnętrznymi,

... Ogród botaniczny z siecią restauracji, klubem nocnym, platformą taneczną i widokową na szczycie wysokościowca,

... Piętra 7-13 z przeznaczeniem w systemie "open space" jako galeria handlowa z siecią usług uzupełniających,

... Ukryte w zagięciach bryły zewnętrzne tarasy, stanowiące równocześnie tzw. wiszące ogrody. (...)    OPIS PROJEKTU   


 

 

 

  Bryła wysokościowca z animowaną mimiką, oddającą nastrój przynależnego mu miasta  

(...) "Bryła budynku została w swoim zamierzeniu oparta o ideę posągów Wysp Wielkanocnych, które stojąc ustawione fronetem ku morzu miały chronić Wyspę wraz z ich mieszkańcami. Tak też wysokosciowiec ZENGA HooZAR jako wielozadaniowy ma stanowić samowystarczalną strukturę habitatu osadzonego w oderwaniu od reszty miasta bezpośrednio w morzu  ma stanowić jego ikonę, formę talizmanu, który strzeże swego miasta. Bryła składa się z dwóch warstw elewacyjnych, rozmieszczonych przed lub za kratownicą zasadniczego założenia konstrukcyjnego. Stanowią one odpowiednio tzw. zewnętrzny oraz wewnętrzny płaszcz szklanej elewacji. Płaszcz zewnętrzny stanowi szkło ciemne, natomiast płaszcz wewnętrzny szkło bezbarwne. Znajdujące się płaszczu zewnętrznym tarasy pierwszy na pietrze 64 oraz drugi podówjny na pietrach 30 i 31 jako szczeliny, na wzór przytoczonych posągów z Wysp Wielkanocnych stanowią pseudo zhumanizowany odpowiednik facjaty bryły wysokosciowca na wzór posągu z Wysp Wielkanocnych..." (...) o p i s

 

 



 Szczyt wysokosciowca 

(...) "Szczyt wysokościowca w formie ściętego wierzchołka, skrywa założenie przysłoniętego ukośną płaszczyzną tafli elewacji centrum użyteczności publicznej przeznaczonej rozrywce i znajdującego się tu na wszystkich jego pietrach ogrodu botanicznego spinającego wszystkie atrialne piętra w konsekwentną całość..." (...) o p i s

 

 

 

   Ultra szybkie windy zewnętrzne  

(...) "Łączące wierzchołek wysokościowca ze znajdującym się w nim centrum rozrywki i użyteczności publicznej z podwodnym hallem..." (...) o p i s


 

   Posadowienie w morzu  

(...) "Budynek jako pozornie posadowiony bezpośrednio w morzu..." (...) o p i s

 

 

 

  Szklane pomosty i szklane molo wokół drapacza  

(...) "Szklane pomosty wokół posadowienia budynku znajdują się niewiele wyżej od powierzchni wody płytkich basenów wokół jego trzpienia. Dzięki temu budynek został zaprojektowany przez architektów jako sugestywnie sprawaiający wrażenie posadowionego bezpośrednio na otwartym morzu..." (...) o p i s



 

 

   Lądowisko na setnym piętrze jako umieszczony 400 metrów nad morzem taras pod "gołym niebem"   

(...) "Szklana tafla ściętego wierzchołka drapacza, została zaprojektowana przez architektów jako wyposażona w ustawiane hydraulicznie szklane lądowisko, które staje się też umieszczonym na samym szczycie, 400 metrów nad morzem ogromnym tarasem pod gołym niebem..." (...) o p i s





   Otwarte tarasy wiszących ogrodów   

(...) "Bryła drapacza w jego osłonietych szklaną taflą elewacji częściach, została wyposażona przez architektów w umieszczone tu publiczne, półprywatne i prywatne tarasy pod gołym niebem..." (...) o p i s